Copy
Delete
💛

(English) Yellow Heart

You can copy the emoji if you press it.: 💛

Emoji Details

categoryheart emoji
TagsŲ‚Ų„ب,ØŖØĩŲØą,(English) , Yellow , Heart

Emoji title

ArabicŲ‚Ų„ب ØŖØĩŲØą
English(English) Yellow Heart

Emoji Images

Ipone Emoji(English) Yellow Heart Ipone Emoji
Facebook Emoji(English) Yellow Heart Facebook Emoji
google Emoji(English) Yellow Heart google Emoji
messenger Emoji(English) Yellow Heart messenger Emoji
twitter Emoji(English) Yellow Heart twitter Emoji

Emoji Code

unicode 1f49b
HTML Dec&# 128155
HTML Hex💛
Css\01f49b

Similar Emoji

Notice: Emoji has been copied