Copy
Delete
🧓

Older Person

You can copy the emoji if you press it.: 🧓

Emoji Details

categoryPerson Emojis
TagsباŲ„Øē,ØŖŲƒØ¨Øą,ŲŲŠ,اŲ„ØŗŲ†,Older , Person

Emoji title

ArabicباŲ„Øē ØŖŲƒØ¨Øą ŲŲŠ اŲ„ØŗŲ†
EnglishOlder Person

Emoji Images

Ipone EmojiOlder Person Ipone Emoji
Facebook EmojiOlder Person Facebook Emoji
google EmojiOlder Person google Emoji
twitter EmojiOlder Person twitter Emoji

Emoji Code

unicode 1f9d3
HTML Dec&# 129491
HTML Hex🧓
Css\01f9d3

Similar Emoji

Notice: Emoji has been copied